Przejdź do treści

Polityka prywatności i pliki cookies

Celem niniejszej informacji o polityce prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane osobowe, a także w jaki sposób wykorzystywane są pliki cookie. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą informacją.

1. Jaki podmiot prawny będzie przetwarzał Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Michał Boguszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Safe Area Michał Boguszewski, NIP: PL 727 244 12 94, ul. Wschodnia 16, 95-054 Ksawerów (dalej: Administorem).
Adres korespondencyjny Administratora:
SAFE AREA Michał Boguszewski
ul. 3 Maja 64/66, Łódź 93-408

2. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe?

Administrator będzie wykorzystywać Twoje dane osobowe za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie www.resorak.com.pl w następujących celach:

 1. w celu świadczenia i zapewnienia najwyższej jakości usług w zakresie rozwoju osobistego i biznesowego oraz usług z nimi związanych (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a) i (b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylająca dyrektywę 95/46/WE – dalej „RODO”);
 2. w celu wykonania i zapewnienia najwyższej jakości obsługi i realizacji usług (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO );
 3. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z powszechnie obowiązującymi przepisami regulującymi kwestie podatkowe i rachunkowe);
 4. komunikacja (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 5. działania marketingowe i promocyjne (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 6. obsługi komentarzy na forach społecznościowych m.in. FB czy INSTAGRAM (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. zapewnienie funkcjonowania komentarzy (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3. Jakie dane osobowe możemy wykorzystywać?

Przez Administratora przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które mogą być niezbędne do celów wskazanych w pkt. 2 powyżej.

 1. Dane osobowe: Możemy zbierać dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, jeśli użytkownik dobrowolnie je nam udostępni.
 2. Dane techniczne: Automatycznie zbieramy informacje o Twoim urządzeniu i przeglądarce, takie jak adres IP, rodzaj urządzenia, system operacyjny itp.
 3. Cookies: Używamy plików cookies w celu zapewnienia lepszej funkcjonalności strony. Pliki cookies pomagają nam śledzić nawigację użytkowników i dostosowywać treści do ich preferencji.

4. Jak będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem komputerowych systemów operacyjnych.

5. Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe?

W związku ze świadczeniem Twoich usług, zebrane przez nas dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi niezbędne do prowadzenia naszej działalności, w tym w szczególności:

 1. organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
 2. podmiotom świadczącym pomoc prawną naszej firmie,
 3. podmioty świadczące usługi IT na rzecz naszej firmy,
 4. podmioty zapewniające techniczne i organizacyjne funkcjonowanie serwisu, w tym komentowanie i wysyłkę newsletterów.

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zażądać od Administratora informacji o podmiotach, którym przekazaliśmy Twoje dane osobowe.

Jeżeli wyrazisz zgodę na wykorzystanie Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego (np. przesyłanie informacji handlowych), Administrator może udostępnić Twoje dane osobowe także podmiotom współpracującym w zakresie usług rozwoju osobistego i biznesowego.

6. Dlaczego konieczne jest podanie Twoich danych osobowych?

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu nawiązania kontaktu lub umożliwienia korzystania z usług serwisu samochodowego lub usług Administratora w zakresie rozwoju osobistego i biznesowego. Podanie danych osobowych umożliwia także komentowanie wpisów na forach społecznościowych.

7. Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa dotyczące Twoich danych osobowych:

dostęp – możesz zażądać bezpłatnego dostępu do swoich danych;

sprostowania – możesz żądać od Administratora sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;

usunięcia – możesz żądać od Administratora usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego.

ograniczenie przetwarzania – możesz żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
 4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania w związku z prawem sprzeciwu i zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji – do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu.

możliwość przenoszenia danych – możesz żądać od Administratora przeniesienia udostępnionych przez Ciebie danych innej organizacji lub zażądać dostarczenia Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

wycofanie zgody – w każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;

sprzeciw – możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innych sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, zgłaszając Safe Area swój sprzeciw.

W jaki sposób można złożyć skargę?

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane będziemy przechowywać przez czas niezbędny do celów wymienionych powyżej lub wymagany przez przepisy prawa.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Administratorem pod następującym adresem dostawy podanym w CEIDG:

Safe Area Michał Boguszewski
ul. 3 Maja 64/66, Łódź 93-408

8. W jakim celu używamy plików cookies?

Nasza witryna resorak.com.pl wykorzystuje pliki cookies. Przez „cookies” rozumiemy dane informatyczne przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Są to pliki tekstowe zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas przechowywania jej na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji innych niż zawarte w plikach cookies.

Pliki cookies wykorzystywane są przede wszystkim w celu zapewnienia funkcjonalności serwisu. Dzięki nim możemy umożliwić korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, ułatwić „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień oraz spersonalizować interfejs użytkownika, np. pod kątem wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp. Pozwalają nam także indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.

Strona korzysta jednak również z plików cookies w celach statystycznych

Niektóre pliki cookies tworzone są przez podmioty, z których usług korzystamy, m.in.:

 1. Google Inc. – do analizy ruchu na stronie wykorzystujemy Google Analytics, Google Ads. Więcej informacji na temat tych narzędzi można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/technologies/cookies
 2. Facebook i Instagram – Więcej informacji o zasadach dotyczących plików cookies znajdziesz pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/

Każdy może zaakceptować lub wyłączyć w swojej przeglądarce pliki cookies, uniemożliwiając tym samym zbieranie jakichkolwiek informacji.
Należy jednak pamiętać, że zmiany ustawień przeglądarki użytkownika dotyczące plików cookies mogą spowodować, że strony internetowe nie będą działać poprawnie.

9. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone.

O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w Serwisie.

DANE KONTAKTOWE

RESORAK SERWIS
Przestrzenna 59a
93-424 Łódź, Polska
509 029 511
serwis@resorak.com.pl

Godziny otwarcia:
pon.: 07:30-17:00
wt.: 07:30-17:00
śr.: 07:30-17:00
czw.: 07:30-17:00
pt.: 07:30-17:00
sob.: 09:00-13:00
niedz.: Zamknięte
Call Now Button